Follow Goedgelovig to join the conversation.

When you follow Goedgelovig, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Goedgelovig

Amsterdam, Netherlands

Twijfelliederen is een initiatief vanuit lezers van de gristelijk-satirische website Goedgelovig.nl en kwam voort uit een vurige, ja bijna heilige ambitie om een gezonde dosis realistische twijfel in de evangelisch georienteerde liedbundel Opwekkingsliederen te krijgen. Uiteraard werden alle twijfelliederen afgekeurd door de Stichting Opwekking, maar twijfel is hardnekkig zo blijkt uit deze cd.

Recent Supporters